در این بخش فهرست مشاوره‌هایی که رزرو کرده‌اید را می‌بینید می‌توانید با فشردن دکمه لغو مشاوره، مشاوره را لغو کنید

 

[bookly-appointments-list columns=”service,staff,date,time,price,status,cancel” show_column_titles=”1″]